Volkan Ekin : İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

İstanbul doğumludur. 1999 Yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, İletişim Sanatları (Reklamcılık ve Halkla İlişkiler) Bölümü’nden mezun olmuştur. 2001’de IAA (Uluslararası Reklamcılar Derneği) tarafından verilen “Diploma in Marketing Communication” (Uluslararası Pazarlama İletişimi Diploması)’nı almaya hak kazanmıştır. 2003’te Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Tanıtım Bölümü’nde, “Siyasal Liderlik ve Aday İmajı” konulu yüksek lisans tezini sunmuştur. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi, Genel Gazetecilik Bölümü, Doktora Programı’na kaydolmuş ve 2010 yılında, “Tüketim Toplumu, Hedonizm ve Araç Olarak Yazılı Basın” konulu tezi ile Doktor unvanını almıştır. 2006 - 2016 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü’nde akademik kariyerine devam etmiştir. “Uygulamalı İletişim Bilim Alanı”nda Doçent olan EKİN, akademik çalışmalarında “Spor İletişimi” ve “Spor Pazarlaması” alanlarında yoğunlaşmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim üyesi olan EKİN, aynı zamanda Bilgi Markaokulu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yönetici Geliştirme Bölümü (YGM)’nin de eğitmenleri arasında yer almaktadır. 

Born in Istanbul. In 1999, he graduated from Eskişehir Anadolu University, Faculty of Communication Sciences, Department of Communication Arts (Advertising and Public Relations). In 2001 he was awarded the "Diploma in Marketing Communication" by the IAA (International Advertising Association). In 2003, he presented his master's thesis on "Political Leadership and Candidate Image" at Marmara University, Faculty of Communication, Department of Advertising and Publicity, affiliated to Institute of Social Sciences. In the same year, Marmara University, Department of General Journalism, was enrolled in the PhD Program and in 2010 he received the title of Doctor with the thesis entitled "Consumption Society, Hedonism and Written Press as a Tool". Between 2006 and 2016, he continued his academic career at İstanbul Kültür University, Faculty of Art and Design, Communication Arts Department. Ekin, who is Associate Professor in Applied Communication Science Field, concentrates on "Sports Communication" and "Sports Marketing" in his academic works. EKİN is a lecturer at Istanbul Bilgi University, School of Sport Sciences and Technology, Department of Sports Management and is also one of the instructors of Bilgi Brand School (Bilgi Markaokulu) and İstanbul Bilgi University, Executive Development Department (YGM).

SonrakiNext
TümüAll
ÖncekiPrevious